. . . også udlejning af udstyr
  Forside Udlejning Sandblæsning Tilbud Kontakt
 
Sandblæsning


Vådsandblæsning

Bruges hovedsageligt til facader, teglsten, beton, støbeskel eller lign. hårde overflader, hvor fladen skal afrenses for filts, løstsiddende puds, maling osv. inden ny overfladebehandling. Når der benyttes vand i sandblæsningsprocessen mindskes støvet fra sandet betydeligt!

 

Tørsandblæsning

Må iflg. miljøbestemmelser ikke benyttes som afrensningsmetode udendørs, medmindre der er truffet særlige foranstaltninger til at begrænse støvgenerne. Overholdes gældende regler ikke, kan det forårsage forskellige restriktioner og bøder. Denne metode bruges hovedsageligt til blæsning på jern, stål, træværk eller indendørs.